Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior

09.08.2017
plakat na Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na „Produkt Lokalny Krainy Lasów i Jezior”.

Szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu

Publikacja: s.ps