Prace przy mostku w Łysinach

30.11.2017
zabezpieczony mostek
Autor zdjęć: 
s.ps

Mostek w Łysinach najprawdopodobniej został uszkodzony przez przejeżdżające tamtędy samochody ciężarowe. Niestety, mimo obowiązującego znaku przejazdu dla samochodów ciężarowych o pojemności powyżej 8 ton, mieszkańcy zgłaszali przypadki niestosowania się kierowców do obowiązującego zakazu. Zły stan techniczny mostka, stwarzał zagrożenie głownie dla dzieci oraz osób starszych. W związku z tym Gmina Wschowa wykonała częściowe prace rozbiórkowe oraz zabezpieczające zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Roboty inwestycyjne polegały na częściowym rozebraniu mostka. Pozostała część została odpowiednio zabezpieczona by nie stwarzała zagrożenia życia dla pieszych. Od tej pory odcinek został zamknięty dla ruchu samochodowego. Całkowite odbudowanie mostka zostanie  zrealizowane w okresie wiosennym przyszłego roku.

Jest to niestety kolejny przykład na brak zwykłego ludzkiego rozsądku i niezrozumiałe lekceważenie własnego i cudzego bezpieczeństwa. Prace zostały już wykonane. Na wiosnę czeka nas kosztowny remont, na który wszyscy musimy się złożyć i to za sprawą nierozsądnego kierowcy. Nie tolerujmy takich postaw i reagujmy lub informujmy służby, kto igra z naszym życiem – mówi Miłosz Czopek.

Publikacja: s.ps