Prace Enei przy ulicy Nowej

03.10.2017
logo enei

Firma Enea prowadzi obecnie prace energetyczne przy ulicy Nowej. Inwestycja ta wymaga częściowego rozebrania chodnika, który w ubiegłym roku został wykonany w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego. W związku z tym po zakończonej inwestycji, firma Enea zobowiązała się odtworzyć rozebrany fragment nawierzchni w taki sposób by zachowany został okres gwarancji.

- Przed remontami chodników ulicy Nowej zwróciliśmy się do Enei o podanie terminu przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Niestety wtedy był on niewiadomy. Teraz zgodziliśmy się na przeprowadzenie prac. Mieszkańcy wnioskowali o nie od lat. Teraz będą mogli przeprowadzić remonty elewacji. Kable zostaną pochowane w ziemi, a ulica zyska na estetyce.  Jednak dopilnujemy, aby prace zapłacone w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego przy ulicy Nowej zostały w 100% odtworzone. Mieszkańcy tego okręgu bardzo angażują się w Budżet Obywatelski. Po Wałowej i Nowej teraz trwają prace przy ulicy ks. Kostki. Takie zaangażowanie bardzo cieszy – zapewnia Miłosz Czopek.

Publikacja: s.ps