Pomoc przy pracach w pasie drogowym

18.10.2017
wycinka drzew

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach swoich obowiązków pomagają zabezpieczyć drogi w trakcie wycinki drzew w pasie drogowym miedzy innymi Spółce Komunalnej, Straży Pożarnej oraz innym podmiotom, które takie czynności wykonują w pasie drogowym.

Straż Miejska Wschowa

Publikacja: straz_miejska