Pamiętamy o cichej bohaterce Wschowy

18.09.2017

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christina” przy wsparciu Muzeum Ziemi Wschowskiej zorganizowało konferencję dotyczącą cichej bohaterki Wschowy –  Siostry M. Iwony Król. Zaproszeni goście złożyli kwiaty przy pamiątkowej tablicy, która została postawiona w 2014 roku przy Siedzibie Sióstr Elżbietanek. To właśnie w 2014 roku, wschowianie mogli usłyszeć o cichej bohaterce Wschowy. Tego roku, Siostra Iwona została Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Gminy Wschowa”.
Konferencja została poprowadzona przez Zdzisława Rygusika – przewodniczącego zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christina”. Jolanta Pawłowska – Radna Rady Miejskiej i wschowska regionalistka, opowiedziała historię życia i czynów Siostry M. Iwony Król. Prezentację do tego wystąpienia przygotowała i opracowała Dorota Rygusik-Matelska. Jolanta Pawłowska we wzruszającej opowieści, przybliżyła słuchaczom działalność cichej bohaterki Wschowy. To właśnie Siostra Iwona w okresie wojny niosła pomoc medyczną i materialną ludziom potrzebującym. To Ona uratowała życie kilkorgu dzieciom porzuconym przez rodziców. Podczas ewakuacji niemieckiej ludności cywilnej w styczniu 1945 roku, udzielała uciekinierom opieki i schronienia. Szczególnym bohaterstwem wykazała się pod koniec wojny gdy przy narażeniu własnego życia wyniosła bombę zegarową z kościoła parafialnego ratując go przed zniszczeniem. Narażając siebie, wynosiła także ze sprofanowanych okolicznych kościołów sprzęty liturgiczne i ukrywała je by ocalić przed zniszczeniem. Po wojnie Siostra Iwona nadal ofiarnie służyła mieszkańcom Wschowy, wykazując wiele wrażliwości i dobroci dla bliźniego.
Po wysłuchaniu opowieści dotyczącej Siostry Iwony Król kilka słów o naszej bohaterce wygłosiła jej rodzona siostra – Pani Zofia Dargacz. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, przedstawiciele Sióstr Elżbietanek z prowincji poznańskiej, Siostry Elżbietanki i Salezjanki ze Wschowy, rodzina Siostry M. Iwony Król oraz mieszkańcy Wschowy.
Po konferencji wszyscy przybyli otrzymali publikację ukazującą życie Siostry M. Iwony Król pt. „Siostra M. Iwona Król – cicha bohaterka Wschowy”. Pozycja ta została wydana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christina” oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Wschowa. Publikację można nabyć w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Publikacja: s.ps