Półkolonie. Autokarem przez Europę

29.05.2018

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 8 do 15 lat do uczestnictwa w zorganizowanych półkoloniach. Karta uczestnictwa dostępna jest w placówkach oświatowych. Aby zapisać się na tegoroczne półkolonie rodzic musi wypełnić kartę uczestnictwa swojego dziecka do 30 maja. Półkolonie zorganizowane zostaną na Stanicy Harcerskiej w Lginiu.

Terminy turnusów:

I TURNUS 09 -13 LIPCA

II TURNIS 16 – 20 LIPCA

III TURNUS 23-27 LIPCA

Publikacja: s.ps