Otwarcie Domu Dziennego Pobytu przez marszałek województwa

13.12.2017
włodarze miasta z panią marszałek podczas otwarcia
Autor zdjęć: 
s.ps

Choć mijają dwa miesiące od rozpoczęcia funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu, to oficjalnego otwarcia placówki dokonała Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego w poniedziałkowe popołudnie. Specjalnie na tą okazję, uczestnicy przygotowali program artystyczny, podczas którego najstarszy z seniorów, 95-letni Tadeusz Telicki odczytał swoje wiersze.
-Cieszę się, że jestem u Was, w tym domu marzeń. Dzięki temu, że samorząd województwa realizuje politykę senioralną, macie tu bardzo ciekawą ofertę. Mam nadzieję, że za waszym przykładem pójdą inne gminy w regionie. Kiedyś domy dziennego pobytu nie były potrzebne, bo naszymi babciami, dziadkami opiekowaliśmy się w naszych rodzinnych domach. Teraz domów wielopokoleniowych jest coraz mniej, coraz więcej jest osób samotnych. Dzieci wyjeżdżają do dużych miast, za granicę. To nie znaczy, że nie mają do tego prawa. Trzeba każdemu umożliwić iść swoją drogą. Zadaniem samorządu, moim, pani burmistrz jest przytulić Was do serca i stworzyć takie warunki, żebyście czuli się dobrze, żebyście czuli się potrzebni. I temu służy taka inicjatywa dziennych domów pobytu – powiedziała marszałek województwa. Po tych słowach Elżbieta Anna Polak podziękowała burmistrz Wschowy Danucie Patalas za zaangażowanie w sprawy ważne dla seniorów.
Dyrektor Domu Dziennego Pobytu - Zbigniew Połowczyk przypomniał, że Dom Dziennego Pobytu powstał w ramach projektu „Aktywnie przez życie”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to placówka dla osób po 60-tym roku życia, wymagających wsparcia. Prowadzone są w niej zajęcia, które mają na celu aktywizację społeczną i poprawę jakości życia uczestników projektu. W warsztatach edukacyjnych, decupage, wikliniarskich, kulinarnych oraz teatralnych uczestniczy 25 osób i zgodnie z założeniami projektu jest to liczba maksymalna.
Projekt realizowany jest przez Gminę Wschowa w partnerstwie Fundacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości z Gminą Wschowa. Dom Dziennego Pobytu we Wschowie działa w ramach projektu „Aktywnie przez życie” i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi Społeczne.

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps