Orkan Ksawery spowodował ogromne szkody. Możesz złożyć wniosek!

18.10.2017
Autor zdjęć: 
umig

Zespół Komisji Gminnej powołany Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego, do oszacowania zakresu wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, powstałych w wyniku huraganu - uprzejmie informuje rolników z terenu gminy Wschowa, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych o możliwości składania wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości powstałych szkód.
 
Wniosek winien zawierać bardzo dokładnie dane określone w gotowym wzorze (w szczególności: powierzchnia całkowita gospodarstwa, rodzaj uprawy, powierzchnia uprawy, utracony plon wskutek huraganu, średnia roczna produkcja zwierzęca).
Należy podać całkowitą powierzchnię upraw w gospodarstwie rolnym, zgodnie z wnioskiem złożonym do biura powiatowego ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego.
Łącznie z wnioskiem należy złożyć stosowne oświadczenie w sprawie sposobu wyliczenia średniej wartości produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Formularze wniosków oraz oświadczeń można pobrać ze strony internetowej www.wschowa.pl, ponadto są dostępne w  Biurze Obsługi Interesanta.

Kompletne wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd Miasta, parter) w terminie do dnia 25.10.2017r.
Wnioski złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewodniczący Zespołu Komisji Gminnej
Waldemar Skrzypczak       

Publikacja: s.ps