Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie przebudowy mostu w miejscowości Wygnańczyce

22.01.2018
treść obieszczenia

Na wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej, obejmującej rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu nad Kanałem Lipiec w miejscowości Wygnańczyce, w ramach zadania pn.: „ Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 Sława – Wschowa w miejscowości Wygnańczyce”.

Pełna treść obwieszczenia została zamieszczona w poniższym załączniku.

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps