Obietnice dotrzymane. Kurpińskiego na finiszu

01.08.2018

Rozpoczęły się prace na ostatnim odcinku zrobionych praktycznie od podstaw ulic Ogińskiego i Kurpińskiego. Robiony jest krótki odcinek doprowadzający do ostatnich posesji oraz przygotowanie do połączenia chodnikiem do ulicy 55 Pułku PP. Prace kończą ambitne zadanie wyposażenia tej części miasta w drogi i chodniki z prawdziwego zdarzenia. Uprzedzając ewentualne pytania, nie planuje się połączenia drogowego ulicy Kurpińskiego z 55 PPP, czyli z popularną krajową dwunastką w tym miejscu z uwagi na to by jeszcze bardziej nie komplikować ruchu na tej newralgicznej dla Wschowy ulicy. – To kolejne zamykające na długie lata działanie zmierzające do wprowadzenia normalności w postaci dróg, chodników itp., na naszych wschowskich osiedlach. Pozostała jeszcze ulica Wieniawskiego. Przygotowujemy się do tego ostatniego etapu. Na te inwestycje mieszkańcy czekali latami a czasami całymi dekadami. Nadrabiamy wieloletnie zaniedbania.  Równolegle oczywiście prowadzimy inwestycje w innych częściach miasta i gminy –podkreśla Miłosz Czopek, zastępca burmistrza Wschowy, odpowiedzialny za inwestycje.

Publikacja: info