Nowo wybudowana droga przy Ogińskiego i Kurpińskiego

06.09.2017
przebudowana ulica ogińskiego

Mieszkańcy ulicy Ogińskiego i Kurpińskiego korzystają już z nowo wybudowanej drogi. Firma DROGOMEL z Góry wykonała nawierzchnię ulicy Ogińskiego wraz z odwodnieniem oraz łącznik pomiędzy ulicą Ogińskiego a ulicą Kurpińskiego. Przy posesjach zostały wydzielone miejsca na zieleń, które obsiano trawą.

Publikacja: s.ps