Nie spalaj odpadów w piecach domowych- spalane śmieci nie znikają całkowicie ????

05.10.2017
logo Straży Miejskiej

Nie spalaj odpadów w piecach domowych- spalane śmieci nie znikają całkowicie ????

 

W okresie jesienno- zimowym pogarsza się  jakość powietrza którym oddychamy. W znacznej mierze odpowiada za to tzw. niska emisyjność czyli emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach, kominkach i kotłach. W procesie spalania bardzo ważną rolę odgrywa temperatura spalania – w przypadku gdy jest ona zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. 

Spalanie niskiej jakości węgla lub odpadów – w piecach domowych, które nie są wyposażone w żadne instalacje oczyszczania spalin, prowadzi do bardzo wysokiej emisji pyłów i substancji rakotwórczych. W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe kominy szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

PAMIĘTAJMY SPALONE ŚMIECI NIE ZNIKAJĄ, NIE ZAMIENIAJĄ SIĘ CAŁKOWICIE W CIEPŁO !

Spalone śmieci zmieniają się w chmurę trucizn, która osadza się  na glebie w najbliższej okolicy. Trucizny te gromadzą się także w organizmie Twoim i Twoich dzieci  i po latach przyniosą efekt w postaci chorób (w tym nowotworów).

Rozpalaj prawidłowo

W większości pieców węglowych znaczne efekty ekologiczne przynosi już sama zmiana sposobu rozpalania tzw. rozpalanie od góry.

Metoda ta pomaga również w oszczędzaniu opału nawet o 1/3, efekt zadymienia jest przy tym ograniczony do minimum. Metoda ta jest dość prosta, ale wymaga nauki i zmiany przyzwyczajenia.
Warto zajrzeć do Internetu gdzie na YouTube wpisując np. „Jak palić węglem, rozpalanie w piecu od góry” – znajdziemy dużo filmików pokazujących jak rozpalać piec metodą od góry.

Przykładowe linki: https://www.youtube.com/watch?v=ZX0dhRVR5SI

http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-wegle

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  KARNA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych ze spalaniem odpadów osoba taka naraża się na odpowiedzialność wynikającą  z art. 191 ustawy o odpadach „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”.

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub kara grzywny do wysokości 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do Sądu.

W przypadku kwestionowania obecności Strażnika Miejskiego na posesji podczas czynności kontrolnych  lub utrudniania wykonywania czynności służbowych funkcjonariuszowi publicznemu a takim jest Strażnik Miejski przysługuje  wzmożona ochrona prawna wynikająca z treści kodeksu karnego, a tym samym osobom utrudniającym wykonywanie tych czynności, w zależności od okoliczności zdarzenia, można przypisać zarzut z art. 222 § 1 k.k., art. 224 § 1 k.k., i art. 226 § 1k.k oraz 225 kk § 1.  

Straż Miejska Wschowa  

 

Źródło: Straż Miejska Mikołów, Straż Miejska Wschowa. 

Publikacja: straz_miejska