Nagrody z okazji Dnia Edukacji

16.10.2017
Autor zdjęć: 
umig

Dziś burmistrz – Danuta Patalas z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodziła dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych. Nagrody oraz kwiaty odebrali wybrani, ale najlepsze życzenia z okazji sobotniego święta otrzymali wszyscy nauczyciele. Na ręce Pani burmistrz życzenia z okazji Święta Edukacji złożyła Pani Małgorzata Glińska, prezes ZNP we Wschowie.
Za dotychczasowe, rzetelne wykonywanie zawodowych obowiązków, troskę o wysoką jakość kształcenia oraz przejawianie inicjatywy w pracy nad rozwojem edukacji, burmistrz - Danuta Patalas przyznała nagrody:

Dyrektorom:

 1. Małgorzacie Bryjak
 2. Sylwii Bąkiewicz
 3. Lidii Toś
 4. Maciejowi Grabianowskiemu
 5. Bogusławowi Korczakowi

Nauczycielom:

 1. Marii Złoczewskiej
 2. Krystynie Baturze - Główce
 3. Magdalenie Olejnik
 4. Lucynie Jerzyniec
 5. Wandzie Jaskierny
 6. Dorocie Chruszczewskiej
 7. Alicji Juskowiak
 8. Markowi Mikołajczakowi

Publikacja: s.ps