Mandat za spalanie odpadów

30.11.2017
spalanie odpadów

Mandat za spalanie odpadów 

W dniu 29 listopada 2017 roku strażnicy miejscy patrolując miejscowość Lgiń zauważyli ciemny dym wydobywający się z komina budynku, zapach również zaniepokoił funkcjonariuszy.

Strażnicy na podstawie ustawy o ochronie środowiska podjęli niezwłocznie czynności na przedmiotowej posesji i skontrolowali palenisko oraz kotłownie.

Jak się okazało mieszkaniec spalał razem z opałem różnego rodzaju śmieci oraz przegotowane do spalenia były płyty wiórowe laminowane.

Interwencja zakończyła się nałożeniem mandatu karnego za termiczne przekształcanie odpadów wbrew przepisowi art. 155 ustawy o odpadach.

Przypominamy, że w okresie jesienno- zimowym pogarsza się jakość powietrza którym oddychamy. W znacznej mierze odpowiada za to tzw. niska emisyjność czyli emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach, kominkach i kotłach. W procesie spalania bardzo ważną rolę odgrywa temperatura spalania – w przypadku gdy jest ona zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.

Spalanie niskiej jakości węgla lub odpadów – w piecach domowych, które nie są wyposażone w żadne instalacje oczyszczania spalin, prowadzi do bardzo wysokiej emisji pyłów i substancji rakotwórczych.

PAMIĘTAJMY SPALONE ŚMIECI NIE ZNIKAJĄ, NIE ZAMIENIAJĄ SIĘ CAŁKOWICIE W CIEPŁO !

Spalone śmieci zmieniają się w chmurę trucizn, która osadza się na glebie w najbliższej okolicy. Trucizny te gromadzą się także w organizmie Twoim i Twoich dzieci i po latach przyniosą efekt w postaci chorób.

 

Straż Miejska Wschowa

Publikacja: straz_miejska