LGD ogłasza nabory wniosków

04.09.2018

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior -LGD ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 na operacje realizowane w ramach projektów grantowych:
1.    Realizacja przedsięwzięć kultywujących tradycje i budujących tożsamość regionu.
2.    Wydawanie materiałów promocyjnych, publikacji map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych.
3.    Szkolenia, warsztaty, praktyki, wizyty studyjne.

Publikacja: s.ps