Kontrola hodowców drobiu w sprawie wywiązywania się obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIE,MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

27.02.2017

Zgodnie z zalecaniem Powiatowego lekarza Weterynarii we Wschowie funkcjonariusze Straży Miejskiej w trakcie swoich obowiązków służbowych mają również obowiązek kontroli hodowców drobiu w zakresie odosobnienia drobiu lub innych ptaków gospodarskich w zamkniętych obiektach budowlanych.

W miesiącu lutym 2017 roku strażnicy na ternie gminy Wschowa ujawnili kilka przypadków wypuszczania drobiu na otwartym terenie.

Interwencje zakończyły się wobec właściciel drobiu pouczeniem i nakazaniem odosobnienia ptactwa w zamkniętych obiektach budowlanych.

 

Tekst: ROZPORZĄDZENIA,MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków:

  http://www.strazmiejska.wschowa.pl/index.php?link=3&art=243

Publikacja: sm