Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych

27.02.2017

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zbiornik bezodpływowy w miejscowości Wygnańczyce uległ przelaniu i zawartości zbiornika wypłynęły na zewnątrz.

Strażnicy postanowili skontrolować mieszkańców korzystających z tego zbiornika. W wyniku kontroli nałożono mandaty karne na dwóch właścicieli mieszkań za nie wywożenie odpadów płynnych.

                                               Straż Miejska Wschowa

Publikacja: sm