Konsultacje społeczne

29.01.2018

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje o prowadzonych konsultacjach społecznych, w sprawie wniosku o derogację na użycie środka chemicznego Dursban 480 EC. Środek służy do ochrony drzewostanów przed owadami szkodliwymi.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wnosi o zgłaszanie uwag odnośnie możliwości użycia przez dyrekcję ww. środka ochrony roślin – Dursban 480 EC, w terminie do 23 lutego 2018r. Uwagi można zgłaszać na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, ul.Gajowa 10, 60-959 Poznań, lub elektronicznie: sekretariatatpoznan [dot] lasy [dot] gov [dot] pl, w tytule wpisując „konsultacje FSC-Dursban”. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 48 61 668 44 35 lub 48 61 668 44 39.
Etykieta środka dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w wyszukiwarce pod adresem: https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Etykiety-Srodkow-Ochrony-Roslin

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Danuta Patalas

Wschowa, dn.29.01.2018r.

Publikacja: s.ps