Karta Dużej Rodziny dostępna w formie elektronicznej

15.01.2018
karta dużej rodziny

Od 1 stycznia 2018 r. można składać wnioski w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej (dostępnej na urządzeniach mobilnych). Dotyczy to zarówno osób już posiadających tradycyjną (plastikową) Kartę, jak również rodzin wielodzietnych, które po raz pierwszy starają się o jej uzyskanie. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach:

1. Członek rodziny wielodzietnej, który pierwszy raz stara się o wydanie Karty i złożył wniosek o jej przyznanie zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, nie ponosi opłaty;
2. Członek rodziny, posiadający tradycyjną Kartę wydaną do 31 grudnia 2017 r. (włącznie) i wnioskujący przed dniem 1 stycznia 2020 r. o wydanie karty w formie elektronicznej, nie ponosi za nią opłaty;
3. Członek rodziny występujący od 1 stycznia 2018 r. z wnioskiem o wydanie karty w formie tradycyjnej i następnie (po odstępie czasowym) wnioskujący o kartę elektroniczną lub członek rodziny, któremu będzie już udostępniona Karta elektroniczna i następnie (po odstępnie czasowym) wnioskujący o wydanie karty tradycyjnej, ponosi opłatę za wydanie drugiej wersji karty. KOSZT WYDANIA DRUGIEJ WERSJI KARTY WYNOSI 9,21 zł.

Wszystkich mieszkańców gminy Wschowa, posiadających już Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, zainteresowanych otrzymaniem jej wersji elektronicznej, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wschowie - osobiście (pokój nr 6) lub telefonicznie pod nr 65 540 88 06. Formularz dotyczący wersji elektronicznej Karty Dużej Rodziny:  Załącznik dot. wyświetlania karty elektronicznej, należy wypełnić i dostarczyć do OPS we Wschowie, ul. Klasztorna 3.
Warto przypomnieć, że osoby zamieszkałe na terenie gminy Wschowa, będące członkami rodzin wielodzietnych, mogą wnioskować o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Karta to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne (legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia.
Lista miejsc i wysokość zniżek jest dostępna na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/, informacji na ten temat udziela również Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie.

Wykaz aktualnych partnerów Karty Dużej Rodziny na terenie gminy Wschowa:
1. BANK ZACHODNI WBK, ul. Niepodległości
2. PKO BANK POLSKI: Plac Grunwaldu, ul. Zielony Rynek, Bohaterów Westerplatte
3. STACJA PALIW ORLEN, ul. Daszyńskiego
4. FIRMA SŁOMIŃSKI, ul. Bohaterów Westerplatte
5. SALON PLAY, ul. Niepodległości
6. SALON T-MOBILE S.A, ul. Niepodległości
7. SALON ORANGE, ul. Niepodległości
8. JADŁODAJNIA - STOŁÓWKA "WSCHOWIANKA", ul. Niepodległości

Osoby zainteresowane uzyskaniem Karty Dużej Rodziny mogą złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie. Formularze i niezbędne załączniki dostępne są na stronie opswschowa.com.pl.  
 

Publikacja: s.ps