Już w czwartek XXXIII Sesja Rady Miejskiej

23.10.2017

26 października 2017r. o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie odbędzie się XXXIII Sesja Rady  Miejskiej we Wschowie.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miejskiej.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
7.    Informacja nt. pozyskanych środków unijnych.
8.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
   1)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
   2)    zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok,
   3)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa
na lata 2017 – 2026.
10.    Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
11.    Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12.    Zakończenie obrad.

Materiały na Sesję umieszczone zostały w poniższym załączniku

Publikacja: s.ps