Już 10 lat dbają o nasze bezpieczeństwo

16.05.2018

15 maja, Straż Miejska we Wschowie obchodziła jubileusz 10-lecie istnienia. Dziesięć lat temu, 31 stycznia 2008 roku, weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie dotycząca powołania Straży Miejskiej. Straż Miejska od samego początku swojego istnienia postawiła przed sobą zadanie dbania o spokój i bezpieczeństwo wschowian, ochronę porządku w miejscach publicznych, nadzorowanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów oraz kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Zadania te nie tylko z powodzeniem wypełnia, ale również stawia przed sobą coraz to nowe wyzwania. Wszystko to po to, żeby zapewnić mieszkańcom jeszcze większy komfort życia.
Pracownicy Straży Miejskiej z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, Danuty Patalas otrzymali list gratulacyjny, awanse oraz podziękowania za odpowiedzialną, rzetelną i pełną najwyższego profesjonalizmu pełnioną służbę dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców. Podczas kameralnej uroczystości Burmistrz w ciepłych słowach wspominała także iż wschowscy Strażnicy oprócz działań prewencyjnych włączają się w działania w placówkach oświatowych, prowadząc różne akcje edukacyjne, przeprowadzając pogadanki lub organizując lub współorganizując konkursy wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, konkursy ekologiczne czy przeglądy piosenek ekologicznych.
- Dzisiaj chciałabym serdecznie podziękować za Waszą pracę, aktywność i zaangażowanie nie tylko w obszarze bezpieczeństwa publicznego, lecz także podczas innych ważnych wydarzeń i przedsięwzięć prowadzonych na terenie naszego miasta. Dziękuję za wzorową postawę, która bez wątpienia skutkuje rosnącym poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców Wschowy. Wasz trud i poświęcenie podejmowane w działaniach na rzecz lokalnej społeczności cechuje profesjonalizm i wysoka skuteczność – mówiła Danuta Patalas.

 

Publikacja: s.ps