III WBO. Projekty na które będziemy głosować

05.10.2017
napis na kostce Wschowski Budżet Obywatelski 2016

Zakończyły się prace zespołu powołanego zarządzeniem burmistrza do oceny projektów złożonych w trzecim Wschowskim Budżecie Obywatelskim. Zespół zgodnie z wyznaczonym zadaniem miał ocenić prawidłowość złożonych projektów pod względem formalnym. Tu decydowały kryteria możliwości realizacji projektu w kwocie nie przekraczającej 100 tysięcy złotych, jego wykonanie na terenie i mieniu gminy zgodnie z kompetencjami samorządu, czas realizacji musi się zamknąć w roku kalendarzowym 2018 oraz należało sprawdzić czy projekt ma poparcie w postaci minimum dziesięciu podpisów mieszkańców gminy Wschowa. W toku weryfikacji do głosowania zostało dopuszczonych 33 spośród 44 złożonych projektów. Jedenaście zostało odrzuconych z różnych powodów. W załączniku zamieszczamy protokół z prac zespołu z uzasadnieniami podjętych decyzji.

- W krótkiej historii nie zdarzył się jeszcze rok, aby zespół weryfikujący nie odrzucił jakichś projektów. W tym roku było ich trochę więcej. Szkoda, bo były ciekawe. Wyraźnie widać, że chyba o popełnionych błędach zdecydował pośpiech. Jeden błąd potrafił kosztować nie dopuszczenie do głosowania. Szkoda tym bardziej, bo i tak kluczem do ostatecznej oceny jest głosowanie mieszkańców. Zasady są jednak jasne i musimy ich przestrzegać  – mówi Dariusz Przybylski, naczelnik wydziału spraw organizacyjnych i obywatelskich z UMiG we Wschowie.

Głosowanie nad wnioskami złożonymi w III Wschowskim Budżecie Obywatelskim rozpocznie się 9 października i potrwa do końca miesiąca. Przypominamy poniżej zasady głosowania

  1. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy, którzy w czasie głosowania ukończyli 16 lat i starsi.
  2.  Można to robić w drodze elektronicznej korzystając ze strony www.budzetobywatelski.wschowa.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w ratuszu w godzinach pracy urzędu.  W ratuszu głosujemy na papierowych kartach do głosowania.
  3.  W wypadku głosowania w ratuszu należy pamiętać aby mieć ze sobą dokument tożsamości.
  4.  Każdy z głosujących może oddać głos maksymalnie na trzy projekty. Głos na więcej niż trzy lub na żaden projekt, jest głosem nieważnym (w głosowaniu elektronicznym ułatwieniem jest, że system nie pozwoli na oddanie większej liczby głosów).
  5. W głosowaniu elektronicznym szczególnie istotne jest to, że warunkiem do oddania głosu jest podanie numeru PESEL.

Choć budżet obywatelski jest pożyteczną, kształcącą, przynoszącą konkretne działania, swojego rodzaju zabawą, to warto pamiętać, żeby swojego numeru PESEL nie udostępniać osobom trzecim. Zachęcamy do podejmowania wspólnych decyzji.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w III Wschowskim Budżecie  Obywatelskim na rok 2018 r.

1. „Psi Park” – wybieg i plac treningowy dla psów.

Uzasadnienie: Stworzenie bezpiecznego miejsca do zabaw i rekreacji  z psami w Parku „Nad Stawami” we Wschowie (działka nr 1323).

2. „Słoneczne – nowe mebelki dla przedszkolaków z Piątki”.

Uzasadnienie: Poprawa komfortu i wizerunku Przedszkola nr 5 we Wschowie poprzez zakup wyposażenia sal w nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne.

3. „Lato przed Ratuszem – muzyczne weekendy”.

Uzasadnienie: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Wschowa i turystom rozrywki i atrakcji poprzez organizację cyklicznych imprez muzycznych.

4. „Rozwijamy talenty”.

Uzasadnienie: Rozwijanie talentów dzieci i młodzieży tańczących w Zespole Mażoretek „Finezja” oraz grających w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej we Wschowie.

5. „Lepsza droga”.

Uzasadnienie: Poprawa infrastruktury drogowej (łącznik drogi ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Żwirki i Wigury we Wschowie).

6. „Szachy dla każdego i alternatywne pedagogiki”.

Uzasadnienie: Zachęcenie dzieci i rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie do wspólnego spędzania wolnego czasu w sposób aktywny  i rozwijający wyobraźnię poprzez upowszechnianie gry w szachy, warcaby i inne gry planszowe.

7. „Zakątek rzemieślników. Utworzenie pracowni hobbystycznej  w Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie”.

Uzasadnienie: Umożliwienie uczniom w SP nr 1 we Wschowie rozwijania hobby poprzez modernizację i wyposażenie pracowni celem finalizowania projektów artystycznych w zakresie garncarstwa, ceramiki i robotyki.

8. „Modernizacja boiska sportowego + zakup niezbędnego sprzętu”.

Uzasadnienie: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania boiska sportowego w Konradowie.

9. „Plac zabaw dla Kangurków”.

Uzasadnienie: Powstanie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca zabaw dla najmłodszych dzieci z Przedszkola nr 3 „Wesoła Trójeczka” we Wschowie.

10. „Ogrodzenie boiska sportowego”.

Uzasadnienie: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Lginiu.

11. „Ścianka wspinaczkowa”.

Uzasadnienie: Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej poprzez budowę ścianki wspinaczkowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie.

12. „Wschowa Wita”.

Uzasadnienie: Promocja Wschowy poprzez ustawienie tzw. „witaczy” (banerów) przy wjazdach do miasta od strony Głogowa, Leszna, Wolsztyna  i Sławy.

13. „Światło dla Przyczyny Górnej”.

Uzasadnienie: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Przyczyny Górnej zamieszkałych przy drogach gruntowych poprzez zainstalowanie oświetlenia.

14. „Bezpieczniejsza krajówka”.

Uzasadnienie: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu przy  ul. Kazimierza Wielkiego we Wschowie, oraz stworzenie bezpiecznego zjazdu z drogi na plac parkingowy.

15. „Wymiana ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie”

Uzasadnienie: Poprawa bezpieczeństwa uczniów i wizerunku Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie” poprzez dokończenie ogrodzenia od strony ul. Nowy Rynek.

16. „Przebudowa ulicy M. Kopernika – chodnik +parking”.

Uzasadnienie: Poprawa użytkowania drogi i ciągu pieszego na ul. M. Kopernika we Wschowie poprzez wymianę nawierzchni oraz stworzenie miejsc parkingowych dla okolicznych mieszkańców.

17. „Nowy chodnik na ul. Ks. Andrzeja Kostki – projekt II”.

Uzasadnienie: Podniesienie komfortu i bezpieczeństwa pieszych poprzez wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Ks. Andrzeja Kostki we Wschowie po stronie parzystych numerów nieruchomości.

18. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 207”

Uzasadnienie: Poprawa komfortu użytkowników drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w Olbrachcicach.

19. „Zakup tłucznia na drogę gminną”.

Uzasadnienie: Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni - poprawa komfortu użytkowania drogi (dotyczy drogi gminnej - wjazd od ul. Nowopolnej – dojazd do 8 posesji w Przyczynie Dolnej).

20. „Modernizacja poddasza Szkoły Podstawowej w Łysinach – I etap”.

Uzasadnienie: Przygotowanie dokumentacji i ekspertyzy technicznej celem modernizacji poddasza na sale lekcyjne oraz częściowy zakup materiałów budowlanych.

21. „Założenie oświetlenia elektrycznego na ulicy Aleja PCK”.

Uzasadnienie: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników Alei PCK we Wschowie poprzez założenie oświetlenia ulicznego.

22. „Tuba –instrument dęty największy i najgłośniejszy”.

Uzasadnienie: Rozwijanie pasji muzycznych poprzez wzbogacenie instrumentarium Państwowej Szkoły Muzycznej I st. we Wschowie o tubę.

23. „Od małego smyka do wielkiego muzyka” – muzyczny plac zabaw.

Uzasadnienie: Utworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca zabaw poprzez ogrodzenie placu z boiskiem do piłki plażowej na Osiedlu Przylesie we Wschowie oraz zakup i montaż wolnostojących instrumentów muzycznych.

24. „Rozwijanie turystyki rowerowej i kajakowej w Lginiu i okolicy”.

Uzasadnienie: Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez wyposażenie Szkoły Podstawowej w Lginiu w rowery i kajaki do organizacji wycieczek rowerowych i spływów kajakowych.

25. „Łazienki dla przedszkolaków ze Słonecznej Piątki”.

Uzasadnienie: Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z Przedszkola nr 5 we Wschowie podczas korzystania z pomieszczeń sanitarnych oraz podniesienie standardu i estetyki łazienek.

26. „Budowa chodnika we wsi Przyczyna Dolna – ciąg dalszy”.

Uzasadnienie: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych poprzez budowę brakującego chodnika w tej miejscowości.

27.”Plac zabaw dla najmłodszych”.

Uzasadnienie: Powstanie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca zabaw i rekreacji dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3 Wschowie (ul. Zacisze 1).

28. „Sala Doświadczania Świata miejscem poprawy zdrowia”.

Uzasadnienie: Utworzenie specjalistycznej sali terapii dla dzieci w Przedszkolu nr 1 we Wschowie, mającej na celu lepsze poznawanie świata i zapewnienie wyciszenia i wypoczynku dla dzieci z problemami emocjonalnymi.

29. „Mikroprzestrzenie edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie”.

Uzasadnienie: Przystosowanie korytarza (przyziemia) w SP nr 1 we Wschowie do pełnienia funkcji umożliwiających bezpieczne spędzanie przerw międzylekcyjnych dla uczniów, stworzenie kącików śniadaniowych i utworzenie otwartych  „zielonych klas” na świeżym powietrzu.

30. „Utwardzenie terenu zlokalizowanego w Dębowej Łęce – działki 216 i 217”.

Uzasadnienie: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowników poprzez utwardzenie terenu przy kościele i przystanku autobusowym w Dębowej Łęce.

31. „Postawienie elementów dla dzieci na terenie sportowo-rekreacyjnym”.

Uzasadnienie: Podniesienie atrakcyjności boiska sportowego w Olbrachcicach poprzez  wyposażenia placu zabaw.

32. „Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Lginiu”.

Uzasadnienie: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa uczniów poprzez wymianę nawierzchni boisk przy SP w Lginiu.

33.„Nowoczesny stadion sportowy”.

Uzasadnienie: Poprawa komfortu użytkowników i kibiców stadionu sportowego we Wschowie poprzez unowocześnienie infrastruktury.

 

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps