I Ty możesz otrzymać dotację na ograniczenie niskiej emisji. Ruszył Program Eko Mieszkaniec

05.03.2018
LOGO FUNDUSZU Z  kończynką

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków dla podmiotów indywidualnych w ramach Programu Priorytetowego: „Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”.

Każdy z nas może mieć swój udział w poprawie jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego. Dzięki modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych możemy zmniejszyć lub uniknąć emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku procesów spalania paliw stałych.

Dotacja udzielana jest wyłącznie dla budynków i lokali mieszkalnych.
Budżet Programu na 2018 rok wynosi 1.000.000,00 PLN. W ramach Programu wnioskodawca może uzyskać dotację: do 40% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

do 5.000,00 zł dla domu jednorodzinnego,

do 3.000,00 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia (27.02.2018 r.) na stronie internetowej WFOŚiGW w Zielonej Górze www.wfosigw.zgora.pl do czasu wyczerpania puli środków finansowych, określonej powyżej, nie później niż do 31.05.2018 roku.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ WNIOSKI ZNAJDZIESZ TUTAJ

Publikacja: s.ps