Gmina pyta Panią Marszałek

13.12.2017
włodarze gmin i powiatów
Autor zdjęć: 
s.ps

Marszałek Województwa Lubuskiego wraz z wicemarszałkami Stanisławem Tomczyszynem i Romualdem Gawlikiem oraz członkiem Zarządu Alicją Makarską w poniedziałek gościli we Wschowie. Zarząd Województwa Lubuskiego spotkał się z włodarzami gmin i powiatów wschowskiego oraz nowosolskiego by poruszyć najważniejsze zagadnienia dotyczące funduszy unijnych, budowy ścieżek rowerowych, dróg i obwodnic oraz profilaktyki ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie a rozpoczęło się przywitaniem przybyłych gości przez Starostę Powiatu Wschowskiego Marka Boryczkę. Podczas słowa wstępnego marszałek województwa wspominała wcześniejsze wizyty we Wschowie - Odwiedziłam Wschowę przy okazji otwarcia muzeum, ale również przy okazji zakończenia projektu rewitalizacji starego miasta. Wraz z radnymi wschowskimi miałam okazję zwiedzić również Lapidarium Rzeźby Nagrobnej. Wschowa jest mi znana, to przepiękne królewskie miasto, miasto Geremka.

Podczas spotkania Miłosz Czopek, zastępca burmistrza Wschowy dopytywał m. in. o realne szanse budowy obwodnicy Wschowy (Wschowa - rondo wschowskie - Przyczyna Górna - część południowa), możliwości finansowania remontów i modernizacji dróg czy możliwości dofinasowania do wymiany pieców. Jeśli chodzi o budowę drugiego etapu obwodnicy Wschowy to zadanie to jest uzależnione od realizacji budowy obwodnicy na drodze krajowej nr 12. Na zagadnienia związane z problemem smogu odpowiedziała marszałek województwa - Sejmik Województwa przyjął stanowisko zobowiązujące zarząd do przygotowania pakietu działań w tym zakresie. Samorząd wspólnie z gminami podjąłby się zadania wymiany pieców poprzez dofinansowanie. Przygotowujemy takie opracowanie. Będziemy partycypować w wymianie pieców oraz prowadzić edukację ekologiczną.

Dzięki takim spotkaniom przedstawiciele gmin mają  możliwość poruszenia istotnych dla nich kwestii dotyczących funkcjonowania samorządów oraz możliwości finansowania założonych przedsięwzięć i ich realizacji.

- Poruszyliśmy wiele istotnych kwestii, które nurtują naszą lokalną społeczność od lat. Remonty dróg, dofinansowanie działań podejmowanych przez gminę czy pomoc w niezbędnych uzgodnieniach np. projektów budowlanych. Otrzymaliśmy deklarację, że dojdzie do uzgodnienia przebiegu kanalizacji w Tylewicach. Droga wojewódzka w Łęgoniu również ma zostać naprawiona w przyszłym roku. Trwają prace nad kolejnymi programami proekologicznymi. Mamy nadzieję, że będą one obejmowały również dopłaty do wymiany pieców – mówi Miłosz Czopek

Publikacja: s.ps