Gmina bez azbestu. Żyjmy zdrowo!

08.09.2017
azbest

Co roku Gmina Wschowa w ramach pozyskiwanych środków prowadzi prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W wyniku prowadzonych prac na terenie naszej Gminy, dokonano demontażu i zebrania 56520 kg wyrobów zawierających azbest. Prace prowadzone były w ramach zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2017 roku, realizowanego w ramach  Programu priorytetowego NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Obecnie trwa rozliczanie przeprowadzonych zadań.  
Przypominamy, że w latach 80-tych ubiegłego stulecia uznano azbest za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku. Szczególnie niebezpieczne są włókna azbestowe, które uwalniają się do środowiska w przypadku uszkodzenia wyrobu zawierającego azbest. Materiały edukacyjne, dotyczące poruszonej problematyki, znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

 

Publikacja: s.ps