Ferie w Bibliotece

13.02.2018
Autor zdjęć: 
s.ps

Czas wolny podczas ferii wypełniają dzieciom pracownicy wschowskiej biblioteki. To tam od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie odbywają się zajęcia tematyczne. Dzisiejsze  załączone zdjęcia najlepiej pokażą jaka atmosfera panuje wśród uczestników.

Publikacja: s.ps