Dotacje na działania eksportowe dla przedsiębiorstw z woj. lubuskiego

05.09.2017
zielone tło z napisem granatowym lubuskie bez granic

Zachęcamy do skorzystania z dotacji na działania eksportowe w ramach programu „Lubuskie bez granic”, który finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.

Dofinansowanie będzie udzielane w trybie konkursowym w wysokości do 85% kosztów związanych z udziałem w zagranicznych targach i misjach gospodarczych.
Średnia wysokość grantu wynosi 55.000 zł.

O dotację mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa lubuskiego oraz operujące w jednej z niżej wymienionych branż:
●    Zielona gospodarka (przedsiębiorstwa związane z biogospodarką oraz technologiami środowiskowymi, świadczące usługi laboratoryjne, projektowe oraz wspomagające),
●    Zdrowie i jakość życia (firmy działające w branży turystyki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne lub trudniące się produkcją/sprzedażą zdrowej żywności),
●    Innowacyjny przemysł (przemysł ICT, metalowy, motoryzacyjny, wydobywczo - energetyczny, drzewny, meblarski i papierniczy).

Szczegóły w poniższym załączniku

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps