Dotacje celowe dla spółek wodnych

08.09.2017

Spółki wodne mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wschowa na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Wschowa. Szczegółowe informacje oraz wniosek na uzyskanie dotacji celowej umieszczone zostały w poniższych załącznikach. Termin składania wniosków upływa 21 września.

Publikacja: s.ps