Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest

06.11.2017

INFORMACJA
o uzyskaniu dofinansowania na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2017 roku”

Gminie Wschowa udzielono dotacji w kwocie 22 611,40 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset jedenaście złotych 40/100).
Dotowane środki w kwocie 11 305,70 zł stanowiące 50% kosztów kwalifikowanych zadania pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, pozostała kwota stanowiąca również 50% kosztów kwalifikowanych zadania została udostępniona dotującemu od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps