"Dobry Start" czyli 300 zł na ucznia

09.08.2018
logo programu dobry start

Rządowy program "Dobry Start" czyli 300 zł na ucznia

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie będzie realizował rządowy program „Dobry start”, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Świadczenie po raz pierwszy będzie wypłacane w tym roku.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej zadanie będzie realizować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie – o świadczenie może ubiegać się w takim przypadku rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl) oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie (formularze wniosków o świadczenie „Dobry start” będzie można pobrać  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie od 2 lipca).

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, a także na dzieci uczęszczające do szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

 /OPS Wschowa/

Publikacja: s.ps