Do piątku można zgłaszać projekty w ramach WBO

24.08.2018

Jeszcze tylko do końca miesiąca można składać projekty w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego.

16 lipca ruszyła kolejna edycja Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału wzorem lat ubiegłych powinno być 600 tysięcy złotych (wielkość kwoty każdorazowo proponuje burmistrz, zatwierdza w budżecie gminy rada), a na co zostaną przeznaczone w roku 2019 ponownie w głosowaniu zdecydują mieszkańcy, w tym młodzież, bo nadal głosować będą mogli już szesnastolatkowie. Rada miejska utrzymała w mocy decyzję, że na jeden zgłoszony projekt  można wydać maksymalnie 100 tysięcy złotych. Projekty przyjmowane będą do 31 sierpnia. Formularze do ich zgłaszania są do pobrania na stronie www.wschowa.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy ratusza.

Po trzech latach decyzją radnych wprowadzone zostały  pewne zmiany dotyczące sposobu głosowania. Z dotychczasowej opcji głosowania elektronicznego lub za pomocą karty do głosowania pozostała tylko jedna. W tym roku będziemy głosować wyłącznie na papierowych kartach. W mieście, w ratuszu w Biurze Obsługi Interesanta oraz na wsiach, w sołectwach, gdzie zostaną wyznaczone po dwa dni kiedy będzie można przyjść i oddać głos na wybrane przez siebie projekty. O szczegółach związanych z samym głosowaniem będziemy pisać w późniejszym terminie, nie tylko dlatego, że odbędzie się ono w październiku, ale też dlatego, że będą musiały zostać wypracowane szczegóły dotyczące właśnie głosowania na terenie wiejskim.

Pewnemu uproszczeniu ulegać będzie samo zgłoszenie projektu. Teraz wystarczy, że zrobi to jedna osoba. Nie będzie wymagane dziesięć podpisów poparcia. Natomiast jak w latach ubiegłych wnioskodawcy w wyznaczonym terminie na składanie projektów tj. do 31 sierpnia w razie potrzeby mogą zgłaszać się o pomoc w ich opracowywaniu do ratusza. W wypadku projektów o charakterze inwestycyjnym do Zespołu ds. Dróg i Inwestycji Gminnych, a w wypadku projektów o charakterze społecznym do p. Dariusza Przybylskiego, naczelnika wydz. org-społ., mail: dariusz [dot] przybylskiatwschowa [dot] pl Wnioskodawcom przypominamy, że projekt nie może dotyczyć kwestii, które wykraczają poza zadania i kompetencje gminy zapisane w ustawie o samorządzie gminnym.

Na zakończenie podajemy kilka najważniejszych terminów związanych z tegorocznym czwartym Wschowskim Budżetem Obywatelskim. Przyjmowanie wniosków do 31 sierpnia br.; do 5 października ogłoszenie listy projektów; głosowanie 8 -31 października i ogłoszenie wyników głosowania do 7 listopada br.

Mamy nadzieję, że i w tym roku nie zabraknie ciekawych pomysłów. Przez trzy lata zadania zostały zrealizowane w terminie, lub są w fazie realizacji, co dotyczy projektów na rok 2018. Mieszkańcy zdecydowali już o wydatkach na poziomie 1,8 mln zł. Przed nami kolejne decyzje. (dp)
Poniżej zamieszczamy uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2019, regulamin WBO, harmonogram konsultacji, formularz zgłoszenia projektów do realizacji w ramach WBO oraz wzór karty do głosowania.

Publikacja: s.ps