Certyfikat na produkt lokalny. Weź udział w projekcie!

25.08.2017
plakat z harmonogramem wizyt studyjnych

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że nasze Lokalna Grupa  Działania jest partnerem projektu pn. „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja ma  na celu wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach tj. lubelskie, lubuskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Projekt przewiduje organizację  m.in. wyjazdów  studyjnych, na które prowadzimy rekrutację:

Wizyty  studyjne odbędą się:
04-06.09.2017-  w województwie lubuskim
18-20.09.2017- w województwie lubelskim
25-27.09.2017-w województwie świętokrzyskim
03-05.10.2017-w województwie  podkarpackim

Więcej informacji na www.klj.org.pl. Prosimy o wskazanie po łącznie 4 osób, które wezmą udział w wyjeździe w jednym z wyżej wymienionych terminów.
Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród  mieszkańców gmin i zamieszczenie informacji na stronach internetowych oraz poinformowanie osób, które chciałyby wziąć udział w wizytach i należą do poniższych grup:
-producenci produktów tradycyjnych
-przedstawiciele restauracji oraz firm cateringowych
-przedstawiciele zagród tematycznych oraz miejsc kultury
-przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych
-przedstawiciele szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych

Na pierwszy wyjazd przyjmujemy zgłoszenia do 30.08.2017
Na drugi wyjazd do 13.09.2017
Na trzeci wyjazd do 20.09.2017
Na czwarty wyjazd do 27.09.2017
Listę zakwalifikowanych osób na wyjazdy   podamy w dniach 31.08.2017,  14.09.2017, 21.09.2017, 28.09.2017

W załączeniu karta zgłoszeniowa

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps