Budżet Obywatelski 2019

05.10.2018
logo budżetu z kolorowymi ludzikami

Głosujemy do końca października!

Zdecydowaliście już Państwo o wydatkach za 1,8 mln złotych. W kolejnym roku, po czwartej edycji będzie to już prawie 2,5 miliona! Znamy wszystkie 25 projektów zakwalifikowanych do głosowania mieszkańców we Wschowskim Budżecie Obywatelskim 2019 roku. Zespół składający się z przedstawicieli urzędu oraz radnych reprezentujących poszczególne kluby, powołany przez burmistrz Danutę Patalas do oceny projektów pod względem spełnienia wymogów formalnych, rozpatrzył wszystkie złożone w terminie 27. propozycji. Dwie z nich nie spełniły regulaminowych warunków. Jedna z uwagi na fakt, że dotyczyła realizacji na mieniu powiatowym, zamiast na gminnym, a druga z uwagi na konieczność zaangażowania znacznie większych środków niż określona w regulaminie maksymalna kwota 100 tysięcy złotych. Następnie komisja dokonała losowania numerów dla projektów według, których znajdą się na karcie do głosowania.
W tym roku decyzją radnych głosować będziemy wyłącznie na kartach papierowych. Zrezygnowano ze sposobu głosowania elektronicznego. We Wschowie będzie można głosować wyłącznie w ratuszu, w punkcie obsługi klienta na parterze w godzinach pracy urzędu. Tu głosowanie potrwa od poniedziałku 8 października do środy 31 października. W tym przedziale odbędą się też głosowania w poszczególnych sołectwach. Ich szczegółowy program znajdziecie Państwo na naszej stronie www.wschowa.pl od poniedziałku, poinformują o tym również sołtysi. W tych wszystkich miejscach głosujący będą mogli zapoznać się, ze szczegółami projektów. Projektodawcy, ale i zwolennicy mają prawo promowania własnych projektów.

Aby zagłosować trzeba będzie mieć ze sobą dokument tożsamości. Konieczne będzie wypełnienie dodatkowej karty z numerem PESEL. Jest to jedyna metoda chroniąca przed kilkakrotnym głosowaniem przez jedną osobę. Do głosowania uprawnione są osoby, które w dniu głosowania ukończyły minimum 16 lat. Każdy z głosujących może oddać głos maksymalnie na trzy projekty. O zwycięstwie decyduje liczba głosów oddanych na dany projekt. Do realizacji zadań w roku przyszłym zostanie zakwalifikowane minimum sześć projektów - bierze się to stąd, że rokrocznie do tej pory na realizację władze gminy przekazywały 600 tysięcy złotych. Przy założeniu, że nie można wydatkować na jeden projekt więcej niż sto tysięcy złotych, mówimy o minimum sześciu projektach, a nie każdy z projektów ma w założeniu wysokość maksymalnej dopuszczalnej kwoty. Jest zatem o co walczyć, bo liczba realizacji po trzech latach przedstawianych na naszych łamach robi wrażenie. Poniżej lista projektów w kolejności zgodnej z kartą do głosowania, krótki opis i miejsce realizacji gdy nie wynika to z tytułu i koszt realizacji. Udanych wyborów!

 

Publikacja: informatyk