Aktywnie w Domu Dziennego Pobytu

20.10.2017
uczestnicy zajęć podczas wykonywania prac plastycznych
Autor zdjęć: 
umig

Dom Dziennego Pobytu zaczął funkcjonować. Kiedy otwiera się drzwi placówki od razu słychać śmiech i rozmowy. Wchodząc do sali głównej nie sposób nie wyczuć przyjaznej atmosfery, a uczestnicy zajęć plastycznych, przyjaźnie spoglądają na wchodzącego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z powstania placówki. Już nie doskwiera nam samotność, a czas mija nam szybko i pracowicie. Można porozmawiać, pośmiać się, nawiązać nowe kontakty. Ugotowaliśmy już kompot z owoców zebranych w sadzie, a na słońcu suszymy orzechy, z których niebawem upieczemy orzechowiec – tak chórem odpowiadają uczestniczki zajęć.
Placówka Dziennego Pobytu prowadzona jest dla osób 60+. Działa po to by zagospodarować w sposób aktywny czas wolny osobom starszym poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć oraz warsztatów, które umilą życie naszym podopiecznym – mówi Zbigniew Polowczyk, kierownik Domu Dziennego Pobytu.
Dom Dziennego Pobytu ma swoją siedzibę przy ulicy Garbarskiej 11a we Wschowie. W zajęciach uczestniczy 25 osób. Prowadzone są zajęcia z muzykoterapii, biblioterapii, arteterapii, ergoterapii oraz ludoterapii. Na uczestników czekają również warsztaty edukacyjne, decupage, wikliniarskie, kulinarne czy teatralne. Nie zabraknie także wycieczek. Dom Dziennego Pobytu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Każdy dzień rozpoczyna się wspólną gimnastyką, po której zaczynają się zajęcia z przerwą na ciepły posiłek. Terapeutką jest Pani Marta Szeroka, fizjoterapeutką Pani Beata Żurawska a pracownikiem socjalnym Pani Honorata Knop.
Dom Dziennego Pobytu działa w ramach projektu „Aktywnie przez życie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej7. Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi Społeczne.

loga projektu

Publikacja: s.ps