78 rocznica wybuchu II wojny światowej

05.09.2017
harcerze składają kwiaty

1 września wschowianie spotkali się przy Pomniku Upamiętniającym Walkę Bohaterów w Obronie Ojczyzny na Frontach II Wojny Światowej i uczcili pamięć poległych w największym konflikcie zbrojnym w historii ludzkości. Punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczęły się uroczystości, podczas których został odśpiewany hymn Polski. Zastępca burmistrza – Miłosz Czopek wygłosił okolicznościowe przemówienie, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. W uroczystościach 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej wzięli udział przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, przedstawiciele szkół, przedszkoli, instytucji kultury, Spółki Komunalnej,  policji, straży pożarnej, straży miejskiej, harcerze, prezes Związku Kombatantów RPiBWP, przewodniczący Koła Pamięci Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 we Wschowie, przedstawiciele PiS, Związek Strzelecki ,,Strzelec" OSW JS 4047 oraz mieszkańcy Wschowy. Podczas uroczystości została złożona przysięga Orląt – nowych członków Związku Strzeleckiego 4047. Wydarzenie przygotowane zostało przez harcerzy z Hufca ZHP we Wschowie oraz Związek Strzelecki „Strzelec” pod dowództwem Jana Koniuszki. Nagłośnienie przygotowali pracownicy CKiR Wschowa.

Publikacja: s.ps