„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022”

06.03.2018
plakat z rospisanym szkoleniem i zdjęciami Wschowy

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022”

Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 22 listopada 2017r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Wschowa przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 – 2022”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Zgodnie z harmonogramem działań związanych z przygotowaniem powyższego dokumentu zaplanowane zostało przeprowadzenie szkoleń dedykowanych dla określonych grup odbiorców. Poniżej znajduje się szczegółowy terminarz szkoleń:

 

 

Termin i miejsce spotkania

Grupa odbiorców

1.

 

07.03.2018r. godz. 11.00

Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie

 

 

Przedsiębiorcy

 

2.

 

08.03.2018r. godz. 11.00

Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie

 

 

Instytucje Publiczne

 

3.

 

09.03.2018r. godz. 11.00

Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie

 

 

Organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!

                                                                                                                

 

 

 

Publikacja: s.ps