„Śmieci się segreguje, a nie w piec pakuje”

01.12.2017
Autor zdjęć: 
s.ps

 „Śmieci się segreguje, a nie w piec pakuje”!!! Było to hasło tegorocznego Festiwalu Piosenki Ekologicznej. Festiwal odbył się 29 listopada w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Na początku festiwalu dzieci obejrzały krótki film dotyczący segregacji odpadów. Następnie wokaliści ze szkół podstawowych i przedszkoli zaprezentowali swój repertuar. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Jury przyznało dwie nagrody specjalne w kategorii solista i zespół. W kategorii solistów nagrodę otrzymała  Klara Kmieciak, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie, a w kategorii zespół wyróżniono Zespół ze Szkoły Podstawowej z Osowej Sieni.

Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu było spalanie odpadów w instalacjach przydomowych (kotłowniach), emisji niebezpiecznych spalin do środowiska naturalnego i zagrożeń związanych z tym niebezpiecznym zjawiskiem, jakim jest pojawiający się w naszym otoczeniu tzw. smog.
Festiwal został zorganizowany przez Spółkę Komunalną we Wschowie, Urząd  Miasta i Gminy Wschowa, Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie oraz Straż Miejską we Wschowie.

W trakcie festiwalu odbyła się również szczególna uroczystość. Wręczono statuetki św. Franciszka za wieloletnią działalność na rzecz edukacji ekologicznej na ternie Gminy Wschowa. Pierwsze dwie historyczne statuetki otrzymały: Pani Małgorzata Kordek i Aldona Mazurczyk. Obie Panie od ponad 10 lat współpracują ze Spółką, realizując wiele przedsięwzięć promujących edukację ekologiczną wśród dzieci. W przyszłym roku wręczona zostanie kolejna statuetka św. Franciszka.

Publikacja: s.ps