Świąteczna wizyta przedszkolaków

21.12.2017
zdjęcie grupowe

Dzisiaj grupa dzieci z Przedszkolna nr 5 we Wschowie przyszła z wizytą świąteczną do włodarzy Gminy. Dzieci złożyły życzenia i przekazały prezenty świąteczne. Danuta Patalas wraz z Miłoszem Czopkiem poczęstowali dzieci słodkimi upominkami.

Publikacja: s.ps