Ślubowanie Funkcjonariusza Straży Miejskiej

14.02.2017

W dniu 14 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w gabinecie Pani Burmistrz Danuty Patalas odbyła się uroczystość ślubowania nowego funkcjonariusza Straży Miejskiej we Wschowie.  Nowy strażnik przed ślubowaniem ukończył kurs podstawowy i zdał z wynikiem pozytywnym egzamin uprawniający go do pełnienia służby dla społeczności lokalnej.

Publikacja: sm