Dziś jest 23 czerwca 2017r. Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
Language gb Language de
Lista wpisów w nazwa kategorii.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec II kwartału 2012

ZARZĄDZENIE  NR 116/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości  informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec II kwartału 2012. Na podstawie art...więcej »

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa na koniec I kwartału 2012

ZARZĄDZENIE  NR  56/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości  informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec I kwartału 2012. Na podsta...więcej »

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec IV kwartału 2011

Burmistrz Miasta i Gminy podaje się do publicznej wiadomości: Informację o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa na koniec IV kwartału 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Informację o udzielonych um...więcej »

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec III kwartału 2011

ZARZĄDZENIE  NR  162 /11 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 28 października 2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości  informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec III kwartału 2011. N...więcej »

Informacja o wykonaniu budżetu według stanu na koniec II kwartału 2011

ZARZĄDZENIE  NR  126/11 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości  informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec II kwartału 2011.   Na ...więcej »

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec I kwartału 2011

ZARZĄDZENIE  NR  70/11 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości  informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec I  kwartału 2011. &nb...więcej »

Zmiana informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec IV kwartału 2010.

ZARZĄDZENIE  NR   44/11 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 25 lutego  2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 34/11Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomośc...więcej »

Informacjia o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec IV kwartału 2010

ZARZĄDZENIE  NR 34/11 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości  informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec IV  kwartału 2010.   N...więcej »

Informacje o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec III kwartału 2010.

ZARZĄDZENIE  NR  138/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 25 października  2010 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości  informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec III  kwart...więcej »

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za II kwartał 2010

ZARZĄDZENIE  NR  90/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 28 lipca  2010 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości  informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec II  kwartału 2010....więcej »

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2009 rok....

ZARZĄDZENIE NR 57/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 26 maja 2010 roku  w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2009 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz je...więcej »

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I kwartał 2010

ZARZĄDZENIE  NR  45/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 29  kwietnia 2010 roku  w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I  kwartał 2010. Na podst...więcej »

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2009

ZARZĄDZENIE NR 111/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za III kwartał 2009. Na podstawie art. 14 pkt...więcej »

Informacja o wykonaniu budżetu

ZARZĄDZENIE NR 86/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za II kwartał 2009. Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z...więcej »

Informacja o wykonaniu budżetu za 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 55/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2008 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organi...więcej »

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

ZARZĄDZENIE NR 45/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I kwartał 2009. Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy...więcej »

Budżet 2009

Przedstawiamy budżet Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok. Budżet został uchwalony 29 grudnia 2008 roku podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie. Zaplanowano: dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok w kwocie 54 975 000,00 zł. wyda...więcej »

Budżet 2008

Przedstawiamy budżet Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok. Budżet został uchwalony 28 grudnia 2007 roku podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie. Zaplanowano: dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok w kwocie 44 350 741,00 zł. wyda...więcej »

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wschowa za III kwartał 2008

Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za III kwartał 2008 roku, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia. Pełna treść zarządzenia oraz załącznik do zarządzenia umieszczone są w poniższym załą...więcej »

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wschowa za II kwartał 2008

ZARZĄDZENIE NR 92/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za II kwartał 2008. Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy ...więcej »

Wykonanie budżetu za rok 2007

ZARZĄDZENIE NR 75/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2007 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek orga...więcej »

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2008

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wydał zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwrtalnej informacji o wykonaiu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I kwartał 2008 roku. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w poniższym załaczniku. ...więcej »

Budżet 2007

Przedstawiamy budżet Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok. Budżet został uchwalony 28 grudnia 2006 roku podczas IV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie. Prezentujemy stan budżetu po ostatnich zmianach dokonanych podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej, która od...więcej »

Zarządzenie w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2006 rok

ZARZĄDZENIE NR 90/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2006 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek orga...więcej »

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Zarządzeniem nr 75/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku, podał do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I kwartał 2007 roku. Pełna informacja na ten temat znajduje się w p...więcej »

Budżet 2006

Przedstawiamy budżet Miasta i Gminy Wschowa na rok 2006. Budżet został uchwalony 29 grudnia 2005 roku. Prezentujemy stan budżetu po ostatnich zmianach dokonanych podczas IV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 grudnia 2006 roku. Zaplanowano d...więcej »

Budżet gminy

Budżet każdej gminy jest jawny. Gwarantuje to artykuł 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa o dostępie do informacji publicznej. Dzięki temu każdy ma prawo wiedzieć, w jaki sposób powstaje budżet, co się na budżet składa oraz w jaki sp...więcej »
 
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 45948