Dziś jest 1 maja 2017r. Imieniny: Józefa, Jeremiego, Lubomira
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
Otwarty nabór na staże w Parlamencie Europejskim!

Do 15 maja absolwenci szkół wyższych mogą ubiegać się o pięciomiesięczny, płatny staż w Parlamencie Europejskim w ramach tzw. Stypendium Roberta Schumana. Obecnie trwa nabór na staże, które odbędą się w terminie od 1. października 2017 do 28. lutego 2018.  Parlament zaprasza także na staże w dziedzinie tłumaczeń pisemnych dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych.Do ubiegania się o staże zachęca się wszystkich młodych ludzi, w tym osoby niepełnosprawne.


Parlament Europejski oferuje kilka możliwości odbycia stażu w Sekretariacie Generalnym w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat tejże instytucji. W ramach oferty Parlamentu można ubiega się  m. in. O  staż dla absolwentów szkół wyższych (stypendium im. Roberta Schumana), którego celem jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego. Staże te obejmują:


   • opcję ogólną, otwartą dla wszystkich spełniających kryteria kandydatów;  • opcję dziennikarską: kandydaci muszą posiadać kompetencje zawodowe poświadczone publikacjami, przynależnością do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub posiadaniem dziennikarskich kwalifikacji zawodowych uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach kandydujących do przystąpienia do UE;  • opcję „Nagroda im. Sacharowa”: celem tego programu staży jest pogłębienie wiedzy o działaniach Parlamentu Europejskiego na rzecz praw człowieka, a także międzynarodowych standardów w tym zakresie; program adresowany jest do kandydatów zainteresowanych w szczególny sposób prawami człowieka.


Kandydaci na staż dla absolwentów szkół wyższych:

   • muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 przepisów wewnętrznych;  • muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu;  • muszą posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej;  • nie odbywali wcześniej płatnego stażu i nie byli zatrudnieni odpłatnie przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie na stanowisku opłacanym z budżetu Unii Europejskiej.
Staże te są przyznawane na okres pięciu miesięcy, który nie może podlegać przedłużeniu. Większość stażystów odbywa swój staż w Brukseli, część z nich w Luksemburgu  i  tylko  niewielka  liczba  w  Strasburgu  lub  w biurach informacyjnych Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich.

Terminy staży oraz składania podań: obecnie do 15 maja do godz. 24:00 trwa nabór na staże odbywające się od 1 października 2017 do 28/29 lutego 2018.  Nabór na kolejną przyszłoroczną edycję staży realizowanych od 1 marca do 31 lipca 2018 r., rozpocznie się 15 sierpnia 2017 i zakończy 15 października o godz. 24.00 br.

Co roku o staż w Parlamencie Europejskim ubiega się 25 000 osób, z których wybranych zostaje 600. Aby ubiegać się o staż, należy spełnić wspomniane warunki oraz wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy.

Przed zgłoszeniem kandydatury Parlament Europejski prosi wszystkich zainteresowanych uważne przeczytanie Przepisów wewnętrznych dotyczące staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego oraz zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w sekcji Najczęściej zadawane pytania. Na wypełnienie każdej części formularza kandydaci mają maksymalnie 30 minut. Parlament zwraca też uwagę kandydatów na fakt, że pozostawienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w stanie nieaktywnym przez 30 minut powoduje utratę wpisanych danych. Instytucja radzi aby nie zwlekać ze złożeniem podania do ostatniego dnia, aby zapobiec przeciążeniu systemu z powodu dużej liczby zgłoszeń.

Kandydaci niepełnosprawni powinni zwrócić szczególną uwagę na zawarte w formularzu udogodnienia im poświęcone.

Wniosku nie można modyfikować online. Wypełnienie i przesłanie wniosku odbywa się jednoetapowo. Przed wysłaniem formularza należy upewnić się, czy został on w pełni i poprawnie wypełniony. Niekompletne podania będą odrzucane automatycznie. Po zatwierdzeniu/wysłaniu zgłoszenia w formie elektronicznej wnioskujący o staż otrzymają na podany adres poczty elektronicznej automatyczne potwierdzenie. Wiadomość ta zawiera numer potwierdzający, który należy podawać we wszelkiej korespondencji dotyczącej stażu, oraz link do podsumowania zgłoszenia w formacie pdf. W przypadku przyjęcia kandydata na staż właściwe służby będą wymagały przedstawienia papierowej wersji tego podsumowania.


Osoby zainteresowane stażami w dziedzinie tłumaczeń pisemnych dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych, informujemy o osobnych kategoriach naboru na staże tłumaczeniowe. Staże w dziedzinie tłumaczeń pisemnych przeznaczonych dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych wynoszą trzy miesiące (są to również staże płatne) i realizowane są w Luksemburgu. Dodatkowym wymaganiem w przypadku staży tłumaczeniowych jest oprócz wymagań jak dla staży ogólnych – konieczność posiadania biegłej znajomości jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej lub języka urzędowego kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej oraz dogłębnej znajomość dwóch innych języków urzędowych Unii Europejskiej. Okres składania podań na staże dla tłumaczy rozpoczynające się 1 października 2017 roku to 15 marca – 15 maja (godz. 24.00).

 


Więcej informacji:Strona Parlamentu Europejskiego poświęcona stażom w tym stażom dla tłumaczy:tutaj
Staże dla absolwentów szkół wyższych (stypendium im. Roberta Schumana):
Przepisy wewnętrzne dotyczące staży i wizyt naukowych: tutaj

Źródło: na podstawie informacji Parlamentu Europejskiego, www.europarl.europa.eu
 
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 44487