Dziś jest 23 kwietnia 2017r. Imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
Projekty profilaktyczne 2017

 


 Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego  


w ramach projektu profilaktycznego na rok 2017

    W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego   w ramach projektu profilaktycznego na rok 2017  zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Nr 23/2017 z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zasad udzielania wsparcia finansowego w roku 2017 realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2017 oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Nr 27/2017 z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania i przyznawania wsparcia finansowego w ramach projektu profilaktycznego na rok 2017,


 


Komisja stwierdza:
1. W wyniku naboru wpłynęły 102 wnioski z wyszczególnieniem:
kwota ogółem na działanie          - 293 952,93 zł
kwota wkład własny wnioskodawcy     - 167 504,43 zł
kwota wnioskowana do realizacji     - 126 448,50 zł
Przyznane wsparcie finansowe w ramach projektu profilaktycznego na rok 2017  - 49.040,00 zł

2. Szczegółowy podział środków stanowi załącznik nr 1.

Osoby realizujące wniosek proszone są o zgłoszenie się do biura Profilaktyka i Młodzież Wschowa ul. Niepodległości 1;  tel. 721 119 118  - od poniedziałku do czwartku w godzinach 0700 - 1500 oraz piątek do godz. 0700 - 1400
w celu uzgodnienia szczegółów wydatkowania przyznanego dofinansowania - Druk nr 2.

Komisja:
Miłosz Czopek
Malwina Chruścicka
Witold Skorupiński
Helena Zarzecka
Janina Bielak


Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy sukcesów
w realizacji zamierzonych działań na rzecz profilaktyki w Gminie Wschowa.

Pliki do pobrania
 
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 44199