Dziś jest 1 maja 2017r. Imieniny: Józefa, Jeremiego, Lubomira
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
Praktyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

W lipcu, sierpniu i wrześniu studenci studiów stacjonarnych z Lubuskiego będą mogli odbyć bezpłatne praktyki w urzędzie marszałkowskim. To część działań, jakie realizujemy w ramach programu dla młodych Młodzi On-Life. Rekrutacja rusza 1 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia.


Preferowane kierunki studiów to między innymi: prawo i administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia, kulturoznawstwo oraz informatyka.


Praktyka będzie bezpłatna i potrwa 1 miesiąc, obejmie maks. 150 godzin zegarowych. Student będzie mógł uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce w danym roku kalendarzowym. Studenci odbędą praktyki w komórkach organizacyjnych urzędu, z uwzględnieniem kierunku studiów, który powinien być zbieżny z zakresem zadań realizowanych w departamencie.


Dyrektorzy departamentów wyznaczą opiekunów praktyk w danym wydziale, określają program praktyk i zakres zadań, które będą realizowane przez praktykanta w ramach danej komórki organizacyjnej oraz harmonogram realizacji tych zadań.


Praktykanci odbędą  szkolenie wstępne z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (instruktażu ogólnego) oraz instruktażu stanowiskowego przeprowadzonego przez kierownika wydziału, w którym odbywa się praktyka.


Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w Urzędzie powinni wypełnić czytelnie wniosek i przesłać wypełnione zgłoszenie pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu w godzinach pracy Urzędu.


 


Wniosek, regulamin oraz więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 44487