Dziś jest 23 czerwca 2017r. Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
Plany i opracowania

WYKAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

 

Lp. Nazwa studium Uchwała nr Załącznik tekstowy Załącznik graficzny
1.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa

Uchwała Nr XXXV/392/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 września 2013 r. 


Pobierz załącznik


 

Kier. rozwoju

 

Uwarunkowania


 

 

WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Lp. Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr Opublikowany Załącznik graficzny
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska we wsi Łysiny Uchwała Nr XX/190/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 20 grudnia 1996 r. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 3, poz. 24 Łysiny
2. Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowy dotyczącej części terenu położonego na obszarze wsi Tylewice Uchwała Nr XXXIV/389/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 98, poz. 704 z dnia 15.10.2001 r. Tylewice
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru A w obrębie wsi Lgiń Uchwała Nr XLI/488/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1004 z dnia 31.07.2002 r. Lgiń – obszar A
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru B w obrębie wsi Lgiń Uchwała Nr XLI/489/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1005 z dnia 31.07.2002 r. Lgiń – obszar B
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru CD w obrębie wsi Lgiń Uchwała Nr XLI/490/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1006 z dnia 31.07.2002 r. Lgiń – obszar CD
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru E w obrębie wsi Lgiń Uchwała Nr XVIII/208/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 43, poz. 774 z dnia 29.06.2004 r.

Lgiń – obszar E, cz. zachodnia

Lgiń – obszar E, cz. wschodnia

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa- Klasztorna- Bema- Niepodległości- Westerplatte- Parkowa we Wschowie dotyczący części działki nr 1057/40 przy ul. Pocztowej Uchwała Nr XXXIII/347/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 października 2005 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 89, poz. 1500 z dnia 28.11.2005 r. Wschowa – ul. Pocztowa
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych Uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 25, poz. 573 z dnia 31.03.2008 r.

Wschowa – rys.1 cz. zachodnia

Wschowa – rys.1 cz. wschodnia

Wschowa – rys. 2

9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie Uchwała Nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 15, poz. 290 z dnia 05.03.2009 r. Wschowa – strefa aktywności gospodarczej
10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa obejmującego obszar działek o nr ewid 2356/1 i 2356/2 położonych przy ulicy Wolsztyńskiej - D-2-U Uchwała Nr XVI/156/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2011 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 494 z dnia 17.02.2012 r. Wschowa – ulica Wolsztyńska
11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych D-54-MU Uchwała Nr XXI/217/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31.05.2012 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1515 z dnia 03.08.2012 r. Wschowa – ulica Pusta
12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek oznaczonych nr ewid. 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie Uchwała Nr XXXI/346/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.04.2013 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1311 z dnia 13.05.2013 r. Wschowa - Klasztor
13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych A-128-P,U i B-33-U Uchwała Nr XXXI/347/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.04.2013 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1359 z dnia 20.05.2013 r.
14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część wschodnia Uchwała Nr XXXIII/368/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27.06.2013 r Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1756 z dnia 16.07.2013 r. Wschowa – cz. wschodnia
15.

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów położonych przy ul. Daszyńskiego we Wschowie

Uchwała Nr XXXVIII/424/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.12.2013 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 202 z dnia 24.01.2014 r.

Wschowa – obszary przy ul. Daszyńskiego

16.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część południowa

Uchwała Nr XXXVIII/425/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.12.2013.r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 226 z  dnia 28.01.2014 r.

Wschowa – cz. południowa

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej
Uchwała Nr XLIV/508/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2606.2014 r.
Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 1448 z dnia 15.07.2014 r.   Wschowa - mleczarnia ;nbsp
18. Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wschowa i terenów 
funkcjonalnie z nim związanych 
dla obszaru w rejonie ulic 
Moniuszki, Głogowskiej, 
Konradowskiej i Obrońców 
Warszawy 
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr VII 64 15 z dnia 28 maja 2015 r.
Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego poz. 
1086 z dnia 15 
czerwca 2015 r. 
Wschowa – kino
19. Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wschowa i terenów 
funkcjonalnie z nim związanych 
dla obszaru w rejonie ulic 
Łąkowa, Garbarska, Nowa
 i ks. A. Kostki 
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr VII 66 15 z dnia 28 maja 2015 r.
Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego poz. 
1087 z dnia 15 
czerwca 2015 r.
Wschowa –
szpital
20.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru położonego w rejonie ul. Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej we Wschowie

 

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr VII 65 15 z dnia 28 maja 2015 r. Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego poz. 
1390 z dnia 20 lipca 2015 r.
Wschowa - centrum, północ
21. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funcjonalnie z nim związanych - część północna Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr IX 76 15 z dnia 25 czerwca 2015 r. Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego poz. 
1413 z dnia 27 lipca 2015 r.
Wschowa - cz. północna
22. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część zachodnia Uchwała Nr XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016 r. Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego poz. 
829 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
Wschowa - cz. Zachodnia

 

Raport o stanie Gminy Wschowa powstał jako dokument niezbędny do opracowania strategii rozwoju miasta i gminy. W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości pozyskiwania funduszy ze źródeł unijnych. Jednakże możliwość sięgnięcia po te fundusze nakłada na samorządy obowiązek opracowania nowych dokumentów, takich jak strategia rozwoju, plan rozwoju lokalnego i wieloletni plan inwestycyjny. Dokumentem bardzo pomocnym przy tego typu opracowaniach jest właśnie raport o stanie gminy. Jest on dokumentem, który w jasny sposób ukazuje sytuację i stan, w jakim aktualnie znajduje się gmina. Przedstawia szerokie spojrzenie na podstawowe elementy życia gminy. Do pracy nad opracowaniem tego dokumentu zostały zaproszone 44 osoby, które pracowały w grupach nad poszczególnymi sektorami. Oprócz danych dotyczących gminy Wschowa autorzy starali się także dokonać analizy porównawczej z innymi, podobnymi Wschowie miejscowościami. Pozyskanie informacji wymagało bardzo często kontaktów z podmiotami działającymi na naszym terenie: Policja, Straż, Szpital, Spółka Komunalna, Stowarzyszenie Kupców Wschowskich. Mamy nadzieję, że dokument ten w obiektywny sposób przedstawia aktualny stan Gminy Wschowa. Wszystkie prace koordynowała firma „Jefremienko - municypalne usługi doradcze” z Warszawy.

Strategia rozwoju miasta i gminy Wschowa jest dokumentem, który w jasny sposób wskazuje kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały rozwój, a jej mieszkańcom konsekwentne podnoszenie warunków życia. Dokument ten jest aktualizacją strategii rozwoju miasta i gminy z 2004 roku Misja Miasta i Gminy Wschowa: Misją wspólnoty wschowskiej jest budowa oraz umacnianie jej europejskiego charakteru i wizerunku oparta na wykorzystaniu bogatego zasobu historycznego, potencjału duchowego i intelektualnego, nakierowana na tworzenie otoczenia przyjaznego człowiekowi i na własny rozwój instytucjonalny oraz gospodarczy.  

Wizje:  

1. Mieszkańcy terenów wiejskich gminy Wschowa mają umożliwioną dostępność do sieci infrastruktury technicznej – wielu korzysta z wodociągów, kanalizacji, sieci energetycznych i systemu gospodarki odpadami. Większość wsi posiada bezpieczny system drogowy  

2. Czyste ekologicznie tereny Gminy  

3. Wschowa gminą chętnie odwiedzaną przez turystów  

4. Bezpieczniejsze Miasto o zmniejszonym hałasie komunikacyjnym  

5. Aktywne społeczeństwo skupione w organizacjach pozarządowych, realizujące zadania z własnych środków jak i z zewnętrznych  

6. Rozwój istniejących zakładów pracy i powstawanie nowych  

7. Wykształcone, mobilne społeczeństwo; zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt obiekty oświatowe  

8. Wzrost liczby mieszkańców oparty na dobrych warunkach funkcjonowania rodziny oraz napływie nowych mieszkańców, zachęcanych dobrymi warunkami życia  

Cele strategiczne:  

1. Poprawa warunków życia mieszkańców wsi  

2. Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy  

3. Poprawa infrastruktury służącej turystyce  

4. Zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla mieszkańców

5. Podniesienie aktywności mieszkańców

6. Stworzenie warunków do zachowania istniejących zakładów pracy i powstawania nowych

7. Podniesienie jakości i warunków edukacji podstawowej i gimnazjalnej

8. Tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi liczby mieszkańców

Pliki do pobrania
 
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 45948