Dziś jest 23 czerwca 2017r. Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
Plan pracy Rady Miejskiej

 


UCHWAŁA NR XXVI/255/17


RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE


z dnia 23 lutego 2017r.


 


w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2017 rok.


 


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 23 Uchwały Nr XXVI/279/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 2597) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:


§ 1


Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2017 rok, stanowiący załącznik do Uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Hanna Knaflewska-Walkowiak

Pliki do pobrania
 
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 45948