Dziś jest 25 lipca 2017r. Imieniny: Krzysztofa, Walentyny, Jakuba
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
Projekt miejscowego planu dla rejonu Osowa Sień

OBWIESZCZENIEBurmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że w dniach od 20 lipca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 25 w godzinach pracy urzędu zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Osowa Sień, gmina Wschowa obejmującego większość obszaru obrębu Osowa Sień oraz fragmenty obrębów: Wschowa i Nowa Wieś, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, w sali posiedzeń (I piętro) o godz. 11:00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r.

 
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 46702