Dziś jest 29 maja 2017r. Imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
Bezpłatna Pomoc Prawna

Osoby zainteresowane nieodpłatną pomocą prawną zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00 do punktu zlokalizowanego we Wschowie przy ul. Kopernika 7 (budynek po Gimnazjum nr 1). Pomoc prowadzona jest przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry.


Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?


Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:


młodzież do 26. roku życia,


osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,


osoby, które ukończyły 65. lat,


osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,


kombatanci,


weterani,


zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,


kobiety w ciąży.


 


Co obejmuje?


Pomoc prawna będzie polegała na:


poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;


wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;


pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;


sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


 Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:


prawa pracy,


przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,


prawa cywilnego,


spraw karnych,


spraw administracyjnych,


ubezpieczenia społecznego,


spraw rodzinnych,


prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


 
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 45427