Dziś jest 25 lipca 2017r. Imieniny: Krzysztofa, Walentyny, Jakuba
Language gb Language de
Drukuj artykułZrób plik PDFPoleć poprzez email
Zmniejsz czcionkęStandardowa wielkość czcionkiZwiększ czcionkę
 
Bezpłatna Pomoc Prawna

Osoby zainteresowane nieodpłatną pomocą prawną zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00 do punktu zlokalizowanego we Wschowie przy ul. Kopernika 7 (budynek po Gimnazjum nr 1). Pomoc prowadzona jest przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry.


Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?


Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:


młodzież do 26. roku życia,


osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,


osoby, które ukończyły 65. lat,


osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,


kombatanci,


weterani,


zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,


kobiety w ciąży.


 


Co obejmuje?


Pomoc prawna będzie polegała na:


poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;


wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;


pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;


sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


 Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:


prawa pracy,


przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,


prawa cywilnego,


spraw karnych,


spraw administracyjnych,


ubezpieczenia społecznego,


spraw rodzinnych,


prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


 
© 2006 - 2017 Urząd Miasta i Gminy Wschowa
Projekt: PROTEKST Komputer
Unikalnych wizyt: 46702