XXXVIII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

Miejsce: 
Sala Posiedzeń
Organizator: 
Biuro Rady UMiG Wschowa
Data: 
09.03.2018 14:00

9  marca 2018r. o godz. 14.00  w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie odbędzie się XXXVIII  Sesja Rady  Miejskiej we Wschowie.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 r.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXVI/340/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na  lata 2018 - 2026.
4.    Wolne wnioski, zapytania i informacje.
5.    Zakończenie obrad.

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps