XLIV Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

Miejsce: 
Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
Organizator: 
Biuro Rady Miejskiej UMiG Wschowa
Data: 
03.09.2018 17:00

03 września 2018r. o godz. 17.00  w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej we Wschowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:  
1) przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 - 2022",
2) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w "Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.".
3. Zakończenie obrad.

Publikacja: s.ps