Wystawa stała prac Eugeniusza Geta Stankiewicza

Miejsce: 
Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Zamkowy 2
Organizator: 
Muzeum Ziemi Wschowskiej
Data: 
20.04.2018 17:00

"Czas przez nikogo niezłapany"

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy stałej prac Eugeniusza Geta Stankiewicza "Czas przez nikogo niezłapany".

20 kwietnia 2018
godzina 17.00
Muzeum Ziemi Wschowskiej
Wschowa, Plac Zamkowy 2

Eugeniusz Józef Stankiewicz (1942 – 2011), mistrz miedziorytu i wybitny polski grafik. Honorowy obywatel  Wschowy, w której mieszkał do czasu wyjazdu na studia. Jego twórczy dorobek prezentowano do tej pory w Muzeum Ziemi Wschowskiej  już  trzy razy na wystawach czasowych:
•w 2009 roku na wystawie „Eugeniusz Get Stankiewicz. Wystawa prac wielkiego miedziorytnika”,
•w 2012 roku na wystawie „Eugeniusz Get Stankiewicz – Transformacja dialogu”,
•w 2016 roku na wystawie „Czas przez nikogo niezłapany” prezentującej pierwszy etap budowy kolekcji.
W 2015 roku w wyniku współpracy Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej powstała wystawa pt. „Kamień, papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza i Janusza Stankiewiczów”, która była prezentowana w Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 2017 roku wystawa „Czas przez nikogo niezłapany” była prezentowana w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
 
Historia budowania kolekcji
Pierwsze prace braci, Eugeniusza i Janusza Stankiewiczów – frotaże powstałe w 1964 roku na Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim we Wschowie – znalazły się w zbiorach Muzeum Ziemi Wschowskiej w 2009 roku. Dwa obrazy olejne Geta namalowane we Wschowie oraz miedzioryty i linoryty zostały zakupione w 2015 roku. W ten sposób muzeum rozpoczęło budowę kolekcji profesora Eugeniusza Stankiewicza.
Dzięki dofinansowaniu zakupu 60 prac (2016) i 242 prac (2017) przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolekcje – priorytet 2 – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, wschowska kolekcja wzbogaciła się o kolejne prace artysty. Zakupy zostały dofinansowane przez: Gminę Wschowa, Bank Spółdzielczy we Wschowie, Zarząd Powiatu Wschowskiego i firmę AKME – Zdzisław Wiśniewski.

Wschowską kolekcję wyróżnia duży zbiór unikalnych rysunków, linorytów, obrazów z wczesnego, młodzieńczego okresu twórczości. Regionalna kolekcja sztuki Eugeniusza Geta Stankiewicza służy budowaniu wiedzy o sztuce współczesnej i przemianach w niej zachodzących. Jednocześnie stanowi wzorcowy przykład rozwoju osobowego i artystycznego dla młodych ludzi (przykład osiągnięcia sukcesu, sławy chłopaka z małego miasteczka). Kolekcja będzie służyła jako inspiracja do programów edukacyjnych i promocyjnych np. warsztatów, gry miejskiej, wykładów. Wschowianie i goście spoza miasta poprzez kontakt z kolekcją prac Getasa dowiedzą się o wpływie Wschowy, w której artysta spędził dzieciństwo i młodość, na twórczość mistrza miedziorytu.

Do pobrania: 

Publikacja: s.ps